✅ Từ khóa: vimefulland tuyển marketing

Vimefulland tuyển dụng nhân viên Marketing Online

Vimefulland tuyển dụng nhân viên Marketing Online

1. Mô tả công việc Lập kế hoạch Marketing Online Xây dựng kế hoạch quảng cáo : Thiết kế quảng cáo và thực thi kế hoạch Marketing (chọn thông điệp , thiết kế quảng cáo bằng các công cụ thiết kế Photoshop, Canvas, …) Lên ý tưởng và trực tiếp: Viết nội dung quảng cáo (bao gồm: […]